ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θέση:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
Διεύθυνση:
ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Α' ΔΕΜΕΝΙΚΑ
ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο:
2610 332 425